ચંદીગઢ મેયર ચૂંટણી વિવાદ : અધિકારી સામે દાખલ થશે કેસ, બેલેટ પેપરની તપાસ કરાશે ,સુપ્રીમ કોર્ટ

ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણીને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વનો નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું છે કે ચૂંટણી અધિકારીએ સ્વીકાર્યું છે કે તેણે બેલેટ પેપર સાથે છેડછાડ કરી હતી અને તેની સામે કેસ દાખલ થવો જોઈએ.

ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણીને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વનો નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું છે કે ચૂંટણી અધિકારીએ સ્વીકાર્યું છે કે તેણે બેલેટ પેપર સાથે છેડછાડ કરી હતી અને તેની સામે કેસ દાખલ થવો જોઈએ. એટલું જ નહીં, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે તે પોતે બેલેટ પેપરની તપાસ કરશે. બેન્ચે કહ્યું કે હોર્સ ટ્રેડિંગ એટલે કે આ ચૂંટણીમાં કાઉન્સિલરોની પક્ષપલટો ચિંતાજનક છે.

FOLLOW US ON :
Share Our Post